Het Missieteam

Een artikel over het Missieteam Van Volendam uit:
SamenKerk, magazine van het bisdom Haarlem-Amsterdam 

Bisdom Haarlem-Amsterdam - Samen Kerk

SK 2021 05 Missieteam