Hulpgoederentransport op weg naar Oekraïne 2015

Woensdag 16 december 2015 was het weer druk op het Slobbeland bij het Werkend Missieteam Volendam. Daar vertrok voor de zesde keer dit jaar een trailer vol met hulpgoederen naar Lutsk in de Oekraïne. Van daaruit zullen deze, in lijn met de kerstgedachte, verdeeld worden onder de meest hulpbehoevenden.

Stichting Pintilie Schiedam

Vrijwilligers van het Werkend Missieteam Volendam en Stichting Pintilie Schiedam werkten, ondanks het druilerige weer, weer enthousiast mee aan het laden van de trailer. Alle door het publiek aangeleverde artikelen, van rollators en rolstoelen tot en met meubilair, speelgoed en kleding, gingen zo weer op weg naar hun onmisbare tweede bestemming.

Hoewel het werkterrein van het Werkend Missieteam Volendam van origine de hele wereld beslaat, is de stichting de afgelopen jaren ook sterk betrokken bij armoedebestrijding in Edam-Volendam en in Waterland. Belangrijke activiteiten in dat verband zijn hulpverlening ‘een-op-een’ en nauwe samenwerking met organisaties als de Purmerendse Voedselbank.

Hulpgoederen, voedsel en andere vormen van bijdragen welkom

Voor haar werk kan het Werkend Missieteam Volendam dan ook alle denkbare hulpgoederen, ook voedsel, gebruiken. Die kunt u altijd aanleveren bij Ons Missiehuis, Slobbeland 4 in Volendam. Wilt u dat het team uw goederen ophaalt? Bel dan 0299 364 056 of 0299 361 922 voor het maken van een afspraak.

Wilt u een geldelijke bijdrage leveren aan het Werkend Missieteam Volendam? Dan kunt u dat doen door een bedrag over te maken naar bankrekening NL93 ABNA 0238 3229 39 t.n.v. Werkend Missieteam Volendam.

De vrijwilligers en het bestuur van het Werkend Missieteam Volendam danken u allen voor uw steun in 2015 en wensen u goede feestdagen en een gezegend, gezond 2016.