Het Werkend Missieteam Volendam op weg naar Afrika


Woensdag 26 februari 2014 gingen met één transport twee containers vol met hulpgoederen vanaf het missiehuis van Stichting Werkend Missieteam Volendam de weg op naar Rotterdam. Daar zijn ze inmiddels ingescheept en op reis gegaan naar het missiewerk van Pater Klaas Schilder (Madoet) in de Congo. De containers werden met een telekraan, bestuurd door “Snelle Japie” Molenaar en ook deze keer gratis beschikbaar gesteld door Mick Kraanverhuur, op een extra lange vrachtwagencombinatie van De Boer Transport uit De Rijp gehesen.

Artikelen en producten uit het Kruispunt

Bijzonder aan deze containers is dat daarin veel artikelen afkomstig van de gesloopte kerk “Het Kruispunt” ingeladen zijn, waaronder kazuifels, artikelen voor de eredienst, glas-in-loodramen, beelden, banken en twee altaren. Ook het stalen kruis van het dak van “Het Kruispunt” is meegegaan naar de Congo om daar gebruikt te worden bij de bouw van een nieuwe kerk.

    

  

Voor het overige bevatten de containers allerlei hulpgoederen zoals kleding, stoffen, gereedschap, schoolartikelen, verbandtrommels, speelgoed en zelfs hostiemachines. Deze zullen alle worden gebruikt op en in de buurt van de missiepost van Pater Klaas, waar zich o.a. een hospitaal, een kerk, een huishoudschool en een school voor vakonderwijs bevinden.

Ook voor haar overige werk, over de hele wereld en dus ook in Nederland, kan het Werkend Missieteam Volendam alle mogelijke hulpgoederen gebruiken. Goederen kunnen altijd aangeleverd worden bij Ons Missiehuis, Slobbeland 4 in Volendam. Wilt u dat het team uw goederen ophaalt? Bel dan 0299 364 056 of 0299 361 922 om een afspraak te maken.

Wilt u het werk van de stichting financieel steunen? Dan kunt u dat doen door een bijdrage over te maken naar bankrekening 23.83.22.939 t.n.v. Werkend Missieteam Volendam.