Geschiedenis


Aanvankelijk nog onder leiding van zuster Julia in 1965, doch al snel onder de bezielende leiding van Aaf Beers is het missiewerk uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie die thans enkele tientallen leden telt. De Stichting Werkend Missieteam is als rechtspersoon opgericht per notariële akte op 18 december 1981. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest Holland onder nummer 41234747. Sinds 1 januari 2008 zijn wij ook een ANBI-erkende Algemeen Nut Beogende Instelling.

De vele gedragen kleding en overige spullen die worden afgeleverd, worden door de vrijwilligers uitgesorteerd en klaargemaakt voor transport naar arme mensen in vele landen. Vanwege hoge transportkosten komt hier nog heel wat bij kijken om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren. Dit is iets dat Het Werkend Missieteam allemaal zelf regelt.

De Stichting Werkend Missieteam heeft in de loop der jaren samenwerking opgezet met diverse organisaties uit binnen- en buitenland, waardoor het werkterrein werd uitgebreid.