Hulpgoederentransport op weg naar Roemenië 2012

Dinsdag 31 januari 2012 stuurde het Werkend Missieteam Volendam in samenwerking met Stichting Pintilie in Schiedam weer een truck met hulpgoederen op weg naar de meest hulpbehoevenden, deze keer in Roemenië.
Ondanks de snijdende kou werkte in Volendam en in Schiedam weer een grote groep Volendammer vrijwilligers enthousiast mee aan het volladen van de trailer. Alle door het publiek aangeleverde artikelen, van rollators,  rolstoelen en ziekenhuisbedden tot en met huishoudelijke artikelen, meubilair, speelgoed en kleding, krijgen zo een tweede bestemming.

Het Werkend Missieteam Volendam kan alle mogelijke hulpgoederen gebruiken. Goederen kunnen altijd aangeleverd worden bij Ons Missiehuis, Slobbeland 4 in Volendam. Wilt u dat het team uw goederen ophaalt? Bel dan 0299 364 056 of 0299 361 922 voor het maken van een afspraak.

Wilt u een geldelijke bijdrage aan de transportkosten van het Werkend Missieteam Volendam leveren? Dan kunt u dat doen door een bedrag over te maken naar bankrekening 23.83.22.939 t.n.v. Werkend Missieteam Volendam. Het Werkend Missieteam Volendam zal u er dankbaar voor zijn.