Hulpgoederentransport op weg naar Oekraïne 2015

Woensdag 7 juli 2015 stuurde het Werkend Missieteam Volendam weer een trailer vol met hulpgoederen naar de meest hulpbehoevenden, deze keer weer die in het werkgebied van bisschop Oleksandr Rudynets in Lutsk in Oekraïne.

Op het Slobbeland in Volendam werkte weer een groep Volendammer vrijwilligers, ondanks het minder uitnodigende weer, enthousiast en goed geluimd mee aan het laden van de trailer. Alle door het publiek aangeleverde artikelen, van rollators en ziekenhuisbedden tot en met huishoudelijke artikelen, meubilair, speelgoed en kleding, krijgen zo opnieuw een tweede bestemming.

Intussen is het Werkend Missieteam al weer druk bezig met de voorbereiding van het volgende van in totaal ongeveer 20 transporten per jaar. Dan gaat weer een container met hulpgoederen naar het missiewerk van pater Klaas Schilder in de Congo.

Het Werkend Missieteam Volendam kan alle mogelijke hulpgoederen gebruiken. Goederen kunnen altijd aangeleverd worden bij Ons Missiehuis, Slobbeland 4 in Volendam. Wilt u dat het team uw goederen ophaalt? Bel dan 0299 364 056 of 0299 361 922 voor het maken van een afspraak.

Ook heeft het Werkend Missieteam momenteel dringend behoefte aan financiële steun voor de vervanging van haar kleine vrachtwagen. De huidige, in onze regio zo bekende auto met de Edam-Volendamse bedrijfslogo’s daarop, heeft zijn nut inmiddels meer dan bewezen, is aan het einde van zijn levenscyclus en zal binnenkort waarschijnlijk niet meer door de APK-keuring komen.

Wilt u een geldelijke bijdrage leveren aan de hoge transportkosten van het Werkend Missieteam Volendam en/of de vervanging van de oude kleine vrachtwagen? Dan kunt u dat doen door een bedrag over te maken naar bankrekening NL93 ABNA 0238 3229 39 t.n.v. Werkend Missieteam Volendam.

Het Werkend Misseteam Volendam en haar vrijwilligers zullen u er zeer dankbaar voor zijn.