hulpgoederentransport op weg 2014

Dinsdag 16 september j.l. stuurde het Werkend Missieteam Volendam in samenwerking met Stichting Pintilie in Schiedam weer een trailer vol met hulpgoederen naar de meest hulpbehoevenden, deze keer die in het werkgebied van bisschop Oleksandr Rudynets in Lutsk in de Oekraïne.

 Vrijwilligers in Schiedam en Volendam

In Volendam en in Schiedam werkte weer een groep Volendammer vrijwilligers enthousiast mee aan het volladen van de trailer. Alle door het publiek aangeleverde artikelen, van rolstoelen en ziekenhuisbedden tot en met huishoudelijke artikelen, meubilair, speelgoed en kleding, krijgen zo een tweede bestemming.

Intussen is het Werkend Missieteam al weer druk bezig met de voorbereiding van de volgende van in totaal ongeveer 20 transporten per jaar. Voordat op 16 december de volgende trailer naar de Oekraïne gaat, zullen op verzoek van het Rode Kruis nog twee extra transporten worden uitgevoerd.

Alle hulp welkom

Het Werkend Missieteam Volendam kan alle mogelijke hulpgoederen gebruiken. Goederen kunnen altijd aangeleverd worden bij Ons Missiehuis, Slobbeland 4 in Volendam. Wilt u dat het team uw goederen ophaalt? Bel dan 0299 364 056 of 0299 361 922 voor het maken van een afspraak.

Wilt u een geldelijke bijdrage aan de transportkosten van het Werkend Missieteam Volendam leveren? Dan kunt u dat doen door een bedrag over te maken naar bankrekening NL93 ABNA 0238 3229 39 t.n.v. Werkend Missieteam Volendam.

Het Werkend Misseteam Volendam zal u er zeer dankbaar voor zijn.