Structuur/doel/beleid Stichting

 

Structuur van de Stichting 

De Stichting Werkend Missieteam is een vrijwilligersorganisatie. De dagelijkse leiding wordt gevoerd door Aaf Beers-Schilder. Alle werkzaamheden, van de ontvangst van de goederen tot en met de distributie ter plaatse, wordt gedaan door onbezoldigde vrijwilligers. Het onbezoldigde bestuur van de Stichting is als volgt:

  • Aaf Beers-Schilder (voorzitter)
  • Paul Schilder (penningmeester)
  • Karin Bosma-Schilder (secretaris)

 

Doel/beleid Stichting

De Stichting Werkend Missieteam heeft als statutair doel armoedebestrijding door middel van het verzamelen van al of niet gebruikte kleding, levensmiddelen en andere roerende goederen om deze te verdelen onder behoeftige personen over de hele wereld.

 

Alle werkzaamheden van de Stichting, van de ontvangst van de goederen tot net met de distributie ter plaatse, wordt gedaan door onbezoldigde vrijwilligers. Op deze manier hebben wij een organisatie kunnen opbouwen met een zeer hoge mate van efficiëntie en effectiviteit.

 

Diverse geldelijke donaties of donaties in de vorm van goederen maken ons werk mogelijk. Wij ontvangen donaties van particulieren, organisaties en ook structurele donaties van bedrijven en wervingsacties van bijv. scholen.

 

Deze donaties in welke vorm dan ook maken het mogelijk om jaarlijks meerdere hulpgoederentransporten te verzorgen naar o.a. Roemenië, Oekraïne, Polen etc. Daarnaast ervaren wij de laatste jaren een sterke toename van de vraag naar armoedebestrijding in onze eigen regio. Onze activiteiten bestaan daarom tegenwoordig ook uit een meer lokaal en regionaal karakter middels een samenwerking met de stichting Purmerendse Voedselbank en Noppes en ook armoedebestrijding een-op-een.