Kerkiconen gaan op transport naar Congo

Onder leiding van Wil de Groot werd aan een groep dames en heren uit Volendam de icoon-schilderkunst bijgebracht.

  

Iconen zijn afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, heiligen of hoogfeesten. Ze zijn meestal geschilderd op houten panelen. Bij het schilderen dient rekening gehouden te worden met bepaalde regels. Deze regels zijn vervat in de schildersboeken en hebben de bedoeling voor zuiverheid en uniformiteit te zorgen. Ook de iconen van deze groep zijn volgens die regels geschilderd op houten panelen.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de iconen in de St. Vincentiuskerk in Volendam zouden komen te hangen. Omdat dat een te dure en moeilijke operatie zou worden, besloot het kerkbestuur ervan af te zien.

Er is een passende oplossing gevonden. Pater Klaas Schilder (Madoet) bouwt in Kasando (Congo) een nieuwe kerk. Daar komen de iconen te hangen. Ze gaan met het eerstvolgende transport mee.

Op de foto’s zijn leden van de groep bezig de iconen af te lakken voor transport naar de Congo.