Donaties


Natuurlijk kunnen wij alle mogelijke vormen van steun goed gebruiken, zeker in de huidige economische omstandigheden. Dit kan op diverse manieren:

1. Hulpgoederen
Het Werkend Missieteam Volendam kan alle mogelijke hulpgoederen gebruiken. Goederen kunnen altijd aangeleverd worden bij Ons Missiehuis, Slobbeland 4 in Volendam. Wilt u dat het team uw goederen ophaalt? Bel dan 0299 364 056 of 0299 361 922 voor het maken van een afspraak.
 

2. Vrijwilligers
Wij zijn ook continu op zoek naar vrijwilligers. Dit is 100% belangeloos en we noemen onze stichting ook niet voor niets WERKEND. Neem contact met ons via de contactpagina.
 

3. Bijdrage
Wilt u een geldelijke bijdrage aan de transportkosten van het Werkend Missieteam Volendam leveren? Dan kunt u dat doen door een bedrag over te maken naar IBAN NL93ABNA023.83.229.39 t.n.v. Werkend Missieteam Volendam.